tiistai 17. toukokuuta 2016

Luonnetestissä

Eka kävi tänään collieyhdistyksen järjestämässä luonnetestissä Oulunkylässä jossa tuomareina toimi Tuija Juselius ja Piro Ojala-Laine. 

Koko suoritus on kuvattuna, ainoastaan haalarin kohdalla kamera pätkäisi videon itsestään eikä siinä näy reaktiota mutta Eka reagoi siihen ottamalla ehkä yhden askeleen taaksepäin ja siihen pysähtymällä, ei säikähtänyt siis pahemmin. Pimeästä huoneestahan ei saatu videomateriaalia mutta Eka lähti heti etsimään minua eikä sillä ollut mitään ongelmaa olla siellä. 


Toimintakyky +1a Kohtuullinen
Terävyys +1a Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu +3 Kohtuullinen, hillitty
Taisteluhalu +2a kohtuullinen
Hermorakenne +1a Hieman rauhaton
Temperamentti +2 Kohtuullisen vilkas
Kovuus +1 Hieman pehmeä
Luoksepäästävyys +2a Luoksepäästäväaavistuksen pidättyväinen
Laukauspelottomuus +++ Laukausvarma

+142


"Toimintakykynä pidetään luonteen ominaisuutta, joka saa koiran ilman ulkopuolista pakotetta pitämään puolensa todellista tai kuviteltua vaaraa vastaan. Voidaan hyvin ajatella, että se, mitä pidetään toimintakykynä, on monen ominaisuuden yhdessä muodostama reaktio. Lähin vastaava inhimillinen vastine toimintakyvylle on rohkeus."
 • Toimintakyky +1a Kohtuullinen
  • "Koira ottaa kontaktin kelkkaan suurestakin pelästyksestä huolimatta hyvin vähäisillä ohjaajan avuilla. Pimeässä koiraa voidaan joutua kutsumaan."
  • Alkuun oli puolustamassa mutta kelkan lähentyessä pelästyi ihan kunnolla mikä yllätti. Eka kuitenkin palautui tästä heti ja tuli moikkaamaan ongelmitta kelkkaa. 
"Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran reagoimaan aggressiivisesti sen tuntiessa itsensä uhatuksi. Terävyysaste on kääntäen verrannollinen ärsytyskynnyksen korkeuteen. Mitä pienempi ärsyke tarvitaan herättämään aggression, sitä korkeampi on terävyysaste. "
 • Terävyys +1a Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
  • "Koira reagoi hyvin laimeasti hyökkäykseen, tai osoittaa pelkoa."
  • Eka haukahti kerran mutta pääasiassa rauhoitteli uhkaajaa. Veikkaan että olisi reagoinut voimakkaammin vieraan ihmisen tehdessä uhan mutta kun Eka oli jo hetken tuomarin kanssa hengaillut ja pitänyt häntä hyvänä tyyppinä niin oli vain hämmentynyt että "mitä sä teeeeeet, lopeta ei sun tarvii :c"
"Puolustushalulla tarkoitetaan koiran synnynnäistä taipumusta hyökkäyksen tai hyökkäysyrityksen avulla aktiivisesti puolustaa itseään, laumaansa (ohjaaja) tai reviiriään. Puolustushalu vaihtelee tilanteiden, ympäristön ja koiran mielialojen mukaan. Testissä tarkkaillaan koiran käyttäytymistä tilanteissa, joissa uhan aiheuttaa tuntematon henkilö tai koiran kuvittelema ärsyke." 
 • Puolustushalu +3 Kohtuullinen, hillitty
  • "Koira puolustaa ohjaajaansa: joko haukkuu ja/tai murisee hyökkääjän lähestyessä, pysyy ohjaajan edessä tai sivulla. Koira palautuu nopeasti ja hyväksyy hyökkääjän hyökkäyksen loputtua, lyhyt viive sallitaan."
"Taisteluhaluksi kutsutaan koiran synnynnäistä taipumusta nauttia taistelusta itsestään ilman, että se perustuisi aggressioon. Käytöstä voidaan kutsua tietynlaiseksi leikkihaluksi-leikiksi, jonka olennaisin osa on taistelu. Taisteluhalu on koiralle moottori, liikkeelle paneva voima."
 • Taisteluhalu +2a Kohtuullinen
  • "Koira ottaa esineen halukkaasti, se vastustaa ja ote on melko luja, jonkin verran pureskelua ja otteen korjausta. Mikäli koira irrottaa otteensa uhattaessa sen tulisi ottaa esine uudelleen uhkauksen jälkeen."
  • Leikki kamalan huonosti ja laiskasti. Ei taistellut ollenkaan vastaan eikä purrut keppiin joka on epätyypillistä Ekaa.
"Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä heikko- tai vahvahermoisuutta sen joutuessa voimakkaisiin ja vaihteleviin sisäisiin jännitystiloihin. Hyvällä hermorakenteella tarkoitetaan kykyä hallita jännitystiloja ilman luonnotonta uupumusta, hysteriaa tai muita merkkejä sisäisen tasapainon järkkymisestä. Hermostuneisuuden oireita koiralla ovat mm. voimakas rauhattomuus, kehon värinä, kohonnut pulssi, joka ei johdu ruumiillisesta rasituksesta, lisääntynyt nieleskely, aiheettomat ja epätarkoituksenmukaiset liikkeet, turvan etsiminen (pyrkiminen ohjaajan luo), ripuli tai oksentelu"
 • Hermorakenne +1a Hieman rauhaton
  • "Koira selviytyy kaikista testin osasuorituksista. Siinä on havaittavissa merkkejä rauhattomuudesta, se hieman rasittuu henkisesti testin edetessä. Palautumisajan pituus eri osasuoritusten välillä vaihtelee."
  • Eka oli heti autosta tullessa rauhottomampi kuin yleensä, piipitti ärsyttävän paljon.
"Temperamentilla tarkoitetaan käyttäytymisen vilkkautta, huomiokyvyn nopeutta (tarkkaavaisuutta) sekä kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin. Suurin osa hyvin sopeutumiskykyisistä koirista on vilkkaita. Vilkas koira on tarkkaavainen ja se vastaanottaa nopeasti uusia ympäristön ärsykkeitä ja tottuu niihin ja niiden merkitykseen."
 • Temperamentti +2 Kohtuullisen vilkas
  • "Koiran reagointinopeus ja väistö on hieman hitaampi, mutta hallittu ja koiran huomio oikein suuntautunut."
  • Olisi saanut reagoida reippaammin tynnyriin. On kuulemma diesel malli mikä syttyy hitaasti, ei pidä omasta mielestäni paikkaansa :D
"Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä kokemuksia."
 • Kovuus +1 Hieman pehmeä
  • "Koira, joka osoittaa selviä merkkejä siitä, että se haluaisi välttää paikan, missä se pelästytettiin, mutta pystyy ohittamaan pelästyttämispaikan suhteellisen läheltä ohjaajan tukemana."
  • Tämä oli ehkä semmoinen kohta mikä ei pitänyt mun mielestä täysin paikkaansa. Eka olisi ollut kohtuullisen kova mutta haalarin ohituksessa Eka katsoi haalaria hieman epäillen, mun mielestä Eka vilkaisi haalaria uteliaalta mutta jatkoi matkaa ilman remmin kiristymistä.
"Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista vieraisiin henkilöihin."
 • Luoksepäästävyys +2a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen
  • "Koira, joka houkuttelematta tai pienin houkutuksin hakeutuu kosketukseen myös vieraiden ihmisten kanssa, käyttäytyen ystävällisesti. Koira on ns. ujo."
  • Ekaa ei ole juuri koskaan kiinnostanut ihmisten huomio joten pitää paikkansa.
 • Laukauspelottomuus +++ Laukausvarma
  • "Koira, joka käyttäytyy täysin välinpitämättömästi laukauksiin tai joka on niistä kiinnostunut vain luonnollisella tavalla."
  • "Hyvä että edes kuuli ampumisia" 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti